X
تبلیغات
رایتل

دانلود شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:53
امروزه مطالعات زبان­شناختی در گوشه گوشه جهان جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است و در این میان بررسی‌های واج­شناختی از دیدگاه مختلف نظری مطرح گردیده است
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 805 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 225
شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

1-1 درآمد

امروزه مطالعات زبان­شناختی در گوشه گوشه جهان جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است و در این میان بررسی‌های واج­شناختی از دیدگاه مختلف نظری مطرح گردیده است. نظریه‌های واج‌شناسی موجود در حوزه زبان­شناسی نظری به عنوان مدل‌هایی آرمانی زمانی می‌توانند ادعای خود را به اثبات برسانند که براساس داده‌های برگرفته از زبان‌های طبیعی قابل سنجش باشند. برای نیل به این هدف ناگفته پیداست که بایستی شواهدی از نظام آوایی زبان‌های طبیعی ارائه کرد و با اتکا به این شواهد صحت و سقم این نظریه‌ها را محک زد. گونه‌ی زبانی که در این پژوهش به عنوان یک زبان طبیعی و زنده مورد بررسی قرار می‌گیرد گویش لری اندیمشکی است. مطالعه‌ی نظام واجی این گویش براساس نظریه واج­شناسی جزءمستقل صورت می‌گیرد.

1-2- بیان مسئله

زبان پدیده‌ای پویا و در حال تغییر است. گویش لری نیز که یکی از گویش‌های زبان‌های جنوب غربی ایران می‌باشد از این قاعده مستثنی نیست. گویش لری خود به زیر مجموعه‌هایی تقسیم می­شود که هر کدام با گونه‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. به دلیل همین تفاوت‌های گویشی پژوهش­گر مطالعه­ی خود را به گویش لری شهر اندیمشک محدود کرده است. حتی در شهر اندیمشک نیز گویش سخنگویان هر طایفه با طایفه دیگر تفاوت‌های آوایی اندکی دارد که در این تحقیق از آن‌ها چشم پوشی شده است، زیرا در غیر این صورت می‌بایست این تحقیق در مورد یک طایفه مشخصی انجام می‌گرفت و حیطه‌ی مطالعه محدودتر می‌شد. در رابطه با گویش لری به طور کلی تاکنون پژوهش‌های زبانی اندکی انجام گرفته است و بر روی گویش لری اندیمشک تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است کار زبان­شناختی صورت نگرفته است.

در این پایان­نامه سعی بر آن است که نظام آوایی گویش لری اندیمشک براساس نظریه‌ی واج­شناسی جزءمستقل مورد بررسی قرار گیرد و پس از تعیین همخوان‌ها و مصوت‌ها براساس آواشناسی نوین به توصیف تک تک اصوات گفتاری این گویش بپردازیم. توصیف همخوان‌های گویش از نظر جایگاه تولید، شیوه‌ی تولید و واک‌داری و توصیف واکه‌ها براساس آن بخش از زبان که در امر تولید واکه دخیل است، ارتفاع زبان و گردی لب‌ها صورت می‌گیرد. همچنین ساخت هجایی و خوشه‌های آغازی و پایانی مورد بررسی قرار می‌گیرند و چگونگی توزیع همخوان‌ها در هجا مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می‌شود که آیا همخوان‌ها در هجا دارای توزیع کامل هستند یا ناقص. در آخر به فرایندهای آوایی موجود که صورت واجی را به صورت آوایی تبدیل می‌کنند، پرداخته می‌شود.

1-3 هدف و اهمیت موضوع

باتوجه به این که لهجه‌ها و گویش‌های یک سرزمین نشانگر غنای فرهنگی آن سرزمین است و هر گویش به نوبه خود دارای گونه‌های مختلفی است، جمع‌آوری این گویش‌ها و پرداختن به مباحث مختلف زبان‌شناختی مرتبط با آنها در شناساندن این گونه‌های زبانی به نسل‌های بعدی و محققان کمک می‌کند. پس وظیفه ماست که با برسی زبان‌ها و گویش‌های مختلف سرزمین ایران به غنای فرهنگی و فراهم آوردن زمینه برای مطالعه پژوهش­گران بعدی کمک نماییم. متاسفانه، بر روی لهجه‌های محلی موجود در کشور تحقیقات اندکی صورت گرفته است در حالی که با انجام تحقیق، تتبع، و ثبت لهجه‌های محلی و گردآوری آنها می‌توان فرهنگ جامع و کاملی برای زبان فارسی تهیه کرد و بسیاری از نکات باریک و مبهم موجود در زبان شناسی ایرانی را روشن ساخت، واژه‌های کهن موجود در متون ادب فارسی که به فارسی دری نرسیده‌اند را شناخت، و از چگونگی تغییرات آوایی صرفی نحوی و معنایی واژگانی که در اثر گذشت زمان در مناطق مختلف ایران ایجاد می‌شود آگاه شد و به بازیافت واژه‌های فنا شده فارسی کمک کرد.

ثبت گویش‌ها و لهجه‌های ایرانی در مطالعات رده شناختی زبان نیز مفید واقع می‌شود زیرا از این طریق می‌توان به طبقه‌بندی گویش‌ها پرداخت و به روابط موجود بین گویش‌های مختلف پی برد.

شناخت آداب و رسوم، فرهنگ و باورها و اوضاع اجتماعی مناطق مختلف ایران، ایجاد زمینه مناسب برای انجام مطالعات تاریخی- تطبیقی و بازسازی صورت‌های کهن از اهداف دیگر این گونه بررسی‌هاست. بنابراین در انجام این پژوهش اهداف زیر مدنظر قرار گرفته‌اند:

1- هدف نظری: این پژوهش بر آن است که با تکیه بر داده‌های یک گونه­ی زبانی ایرانی بار دیگر کفایت نظریه واج‌شناسی پسازایشی جزءمستقل را محک بزند.

2- هدف کاربردی: با نتایجی که از این پژوهش به دست می‌آید می‌توان مواد زبانی و شواهد واقعی از یک نظام زبان طبیعی را در دسترس محققان، دانشجویان، مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی دست‌اندرکار زبان در ایران قرار داد تا به جای داده‌های گونه‌های زبانی غیر ایرانی هنگام تبیین نظریه‌های واج­شناسی، از داده‌های واقعی و زنده گونه‌های ایرانی بدین منظور استفاده گردد. این پژوهش همچنین می‌تواند در تهیه‌ی اطلس گویش شناسی مورد استفاده قرار گیرد.

3- هدف توصیفی- فرهنگی: با انجام این پژوهش گوشه‌ای از میراث زبانی ایران ضبط و توصیف می‌شود.

1-4 پرسش‌‌های پژوهش

در تدوین پژوهش حاضر، پرسش‌های کلی زیر به عنوان نقطه شروع مدنظر نگارنده بوده‌اند:

1- مجموعه آواهای گویش لری اندیمشک کدامند؟

2- از میان تجلیات آوایی لری گونه اندیمشک کدام موارد در سطح بازنمایی زیرین دارای نقش تمایزدهنده هستند؟

3- قواعد واجی گونه لری اندیمشک کدامند؟

4- نظام سلسله مراتبی قواعد واجی در لری اندیمشک کدام است؟

1-5 فرضیه‌های پژوهش

1- لری گونه اندیمشک در بخشی از نظام همخوانی و واکه‌ای خود بر فارسی معیار منطبق است، اما دسته‌ای از همخوان‌ها و واکه‌های خاص خود را نیز دارا می‌باشد، ضمن آن که برخی واکه‌ها و همخوان‌های فارسی در آن دیده نمی‌شود.

2- عناصر سطح بازنمایی زیرین در لری اندیمشک برخی با فارسی معیار یکسان و برخی ویژه‌ی‌ این گویش­اند. ازآن جمله‌اند: انفجاری ملازی بی­واک، انفجاری‌های نرم کامی واک‌دار و بی­واک، واکه‌های افراشته پیشین و پسین نرم، و واکه­ی مرکزی.

3- در گونه لری اندیمشک قواعد واجی از نوع همگونی، ناهمگونی، حذف، درج، و قلب به فراوانی در جمع واکه‌ها و همخوان‌ها و همین‌طور در محیط‌های میان همخوان و واکه قابل مشاهده‌اند.

4- در جمع قواعد لری گونه اندیمشک نظام سلسله مراتبی ویژه‌ای ناظر بر روابط برهم کنشی از نوع زمینه چین، زمینه برچین، عکس زمینه چین و عکس زمینه برچین برقرارند.

1-6 گستره­ی پژوهش

گستره پژوهش حاضر به دو بخش قابل تقسیم است: گستره‌ی جغرافیایی و گستره‌ی زبانی.

1-6-1 گستره­ی جغرافیایی

این شهر مرکز شهرستان اندیمشک در طول جغرافیایی 48 درجه و 21 دقیقه و عرض جغرافیایی 32 درجه و 27 دقیقه در ارتفاع 150 متری از سطح دریا واقع است. اندیمشک در 150 کیلومتری شمال غربی اهواز و در مسیر راه تهران- اهواز و همچنین در مسیر خط آهن جنوب (تهران- خرمشهر) قرار گرفته است(آمار نامه استان خوزستان، 1375). شهر اندیمشک در بخش جلگه‌ای و هموار استان خوزستان قرار گرفته، و از آب و هوایی گرم و خشک برخوردار است و یکی از شانزده شهرستان استان خوزستان است. شهرستان اندیمشک از شرق با دزفول، از جنوب با شوش، از غرب با آبدانان (استان ایلام) و از شمال با پل‌دختر و خرم آباد (استان لرستان) همسایه است. شهرستان اندیمشک از دو بخش الوار گرمسیری مشتمل بر 3 دهستان به نامهای حسینیه، قیلاب و مازو، و بخش مرکزی مشتمل بر دهستان حومه تشکیل شده، و مجموعاً دارای 170 آبادی است. شهر اندیمشک، مرکز شهرستان و تنها شهر آن است (فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور، 1370).

این شهرستان در دامنه‌های جنوب باختری رشته کوه‌های زاگرس قرار گرفته است و بلندترین کوه‌های بخش شمالی آن مشتمل بر کوه سالن با ارتفاع 460، 2 متر، و کوه دار تا گیروه با ارتفاع 383، 2متر است. دو رودخانه کرخه و دز در دو سوی شهرستان اندیمشک جاریند. رود کرخه مرز باختری (15 کیلومتری) شهرستان اندیمشک را تشکیل می‌دهد. این رود که از کوه‌های الوند و گرو سرچشمه می‌گیرد، در ابتدا‌ی مسیر طولانی خود گاماساب، در لرستان سیمره، و در خوزستان کرخه نامیده می‌شود. شاخه‌ی مهم آن در اندیمشک، رود زال است. رود دز نیز که مرز خاوری شهرستان اندیمشک را تشکیل می‌دهد، از کوه‌های لرستان سرچشمه گرفته، پس از آبیاری نواحی خاوری اندیمشک و دزفول و پس از پیوستن آب شطیط به آن، در نقطه‌ای به نام بند قیر به کارون می‌ریزد.

1-6-2 گستره­ی زبانی

اگرچه نگارنده در این مقاله به بررسی آوایی گونه­ی لری شهر اندیمشک می‌پردازد، اما باید توجه داشت که تحقیق در مورد گویش لری بی آن که ذکری از لری گونه‌ی لرستان شود، پژوهشی ناتمام است، چرا که مردم لر زبان اندیمشک در اصل مهاجرانی هستند که اجداد آنها در سالیان گذشته از لرستان به آن جا مهاجرت نموده‌اند. لری یکی از زبان‌های شاخه­ی هند و اروپایی است که چهار میلیون گویش‌ور دارد (آنونبی، 2003). گستره­ی نژادی لران در مناطق جنوب غربی ایران و جنوب شرقی عراق می‌باشد. لرها شاخه‌ای از خانواده اقوام ایرانی (هندو اروپایی) هستند که این شاخه خود متشکل از چند زیرگروه پیوسته از ایلات یا قبایل و طوایف و... است، شناخته شده‌ترین این گروه‌ها عبارتند از: فیلی (feyli)، یا لر کوچک، بختیاری، بویراحمد، کهگیلویه و ممسنی (چهار گروه اخیر لر بزرگ را تشکیل می‌دهند). فیلی خود به دو شاخه­ی پیش کوه و پشت کوه تقسیم می‌شود، سرزمین تحت نظر لر بزرگ شامل استان‌های بختیاری، قسمت‌های بزرگی از خوزستان، اصفهان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بوده است. در زمان صفوی، سرزمین لر بزرگ به بخش‌های بختیاری، کهگیلویه و ممسنی تقسیم می‌شود. علاوه بر جمعیت اندکی (نزدیک به 80000) در جنوب غربی عراق، لرها در چندین استان ایران پراکنده‌اند. بیشترین تمرکز لرها در استان لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، بویراحمد و کهگیلویه می‌باشد، جمعیت قابل توجهی از لرها همچنین در استان‌های مجاور، یعنی ایلام، اصفهان و فارس زندگی می‌کنند.

1-6-2-1 گویش‌های مختلف زبان لری

گونه‌ی لری یکی از گویش‌های زبان‌های ایرانی جنوب غربی است (ارانسکی، 1378: 163). به طور سنتی گونه‌های لری تحت عنوان یک زبان واحد طبقه بندی شده است، گرچه در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد و برخی پژوهش­گران با نگرشی محافظه‌کارانه در قیاس با اکثریت فارس زبان ایران بیان داشته‌اند که لری فقط یک «لهجه» از فارسی است، از جهتی دیگر نیز شمار فزاینده‌ای از پژوهش­گران می‌کوشند لری را بیش از یک زبان معرفی کنند(آنونبی، 2003). گرچه لرها از نظر زبانی آشکارا با فارسی مرتبط هستند، کارشناسان در این باره اختلاف نظر دارند که لری از فارسی باستان یا از فارسی میانه منشعب شده است. سر هنری راولینسون نخستین کسی است که به طور دقیق از رابطه‌ی بین زبان لری با زبان فارسی باستان پرده برداشت و بدین‌سان متوجه‌ی پیوستگی قومی بین پارسیان باستان و لرها شد. او معتقد است که لری از فارسی قدیم گرفته شده است که با پهلوی ساسانی تجانس دارد، اما از جهاتی نیز با آن متفاوت است(راولینسون،1362: 155). برخی نیز لری را به جهت شباهت به زبان پارسی میانه که زبان پارتیان و ساسانیان بوده است، شاخه‌ای از زبان فارسی دانسته‌اند (امان­اللهی بهاروند، 1370: 40). ایزدپناه معتقد است که زبان لری از زبان فارسی کهن برگرفته است (ایزدپناه،1376، ج 1 :4 ). تکستون بر این باور است که زبان لری نزدیک به هزار سال پیش یا کمتر از زبان فارسی منشعب شده است (تکستون، نقل از امان­اللهی بهاروند،1370 : 53). امان‌اللهی تقسیم بندی دیگری از زبان لری ارائه می‌دهد. او لری را به دو شاخه «باختری» و «خاوری» تقسیم می‌کند. گویش لری باختری شامل لرنشینان نهاوند، بروجرد، ملایر، تویسرکان، لرستان و برخی از نواحی استان‌های ایلام، و خوزستان است و لری خاوری، گویش مردمان ساکن استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر است (امان­اللهی بهاروند،1370 : 55). آنونبی (2003) بر این باور است که گونه­ی لری یک پیوستار زبانی مابین دو قطب فارسی و کردی هستند.


1-6-2-1 لرستان و تحولات تاریخی آن

لرستان از نظر باستان شناسی حائز اهمیت است چرا که از جمله سرزمین‌هایی است که انسان برای اولین بار در آن به اهلی کردن حیوانات و نباتات پرداخته و کشاورزی و یک‌جا نشینی را به عنوان لازمه پیدایش تمدن آغاز کرده است (امان­اللهی بهاروند،1370 : 25). اولین قومی که بر این پهنه حکومت کرده است، «عیلامی»ها بوده‌اند که تاریخ آن به اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد باز می‌گردد. عیلامی‌ها از اقوام بومی ایران، آسیانیک‌ها، بوده‌اند و حوزه­ی تمدن آنها استان‌های لرستان، پشت کوه (ایلام)، خوزستان، بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و قسمت‌هایی از فارس را شامل می‌شده است. در همین دوره و هم‌زمان باعیلامی‌ها قوم دیگری به نام «کاسی»ها در این منطقه سکونت داشته‌اند که درباره‌ی نژادشان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای آنان را بومیان اولیه لرستان می‌دانند و دیگران آنان را از اقوام آریایی که پیش از مادها و پارس‌ها به این منطقه مهاجرت کرده‌اند، می‌شمارند (خودگو، 1376: 83 ). لرد کرزن انگلیسی (کرزن، 1350، نقل از امان­اللهی بهاروند، 1370: 23) نیز درباره منشاء قومی لرها می‌نویسد:

«اکثریت نویسندگان بر این قول می‌باشند که ایشان از اصل و تبار آریایی و بنابراین ایرانی هستند و پیش از ورود تازیان و ترک‌ها و تاتارها در این سرزمین ساکن بوده‌اند».

این منطقه در دوران ساسانی از لحاظ تقسیمات سیاسی جزو «پهله» محسوب می‌شده است که بعدها اعراب آن را «جبال» خواندند. از شهرهای معروف آن دوره شاپورخواست، خرم‌‌‌آباد امروزی است. راولینسون به این نکته اشاره دارد که سرزمین‌های لرنشین به دو بخش لر کوچک و لر بزرگ تقسیم می‌شود و مرز بین دو منطقه رود «دز» بوده است (راولینسون،1362: 28 ). در زمان شاه عباس «لر کوچک» به «لرستان» تغییر نام داد که شامل پشت‌کوه و پیش‌کوه می‌شد. از این زمان تا 1348 هـ .ش. یعنی دوره‌های صفوی، افشاری، زند، قاجار و پهلوی این سرزمین توسط والیان اداره شده است. در زمان قاجار، پشت کوه از لرستان جدا شد و نفوذ والیان کاهش یافت و در نهایت در 1350 ه.ش. با تصرف کل منطقه به دست نیروهای دولتی، «پیش‌کوه» به استان لرستان و «پشت‌کوه» به استان ایلام تبدیل شد. سرزمین تحت نظر لر بزرگ شامل استان‌های بختیاری، قسمت‌های بزرگی از خوزستان، اصفهان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بوده است. در زمان صفوی، سرزمین لر بزرگ به بخش‌های بختیاری، کهگیلویه و ممسنی تقسیم می‌شود. تسلط کردها بر مناطق لرنشین و مهاجرت‌هایی که به این سرزمین داشته‌اند و آمیزش آنها با لرها موجب شده است که عده‌ای به غلط لری را شاخه‌ای از کردی بدانند و برخی از شاخه‌های بزرگ لر، مانند ممسنی و بختیاری را کرد قلمداد کنند (امان­اللهی بهاروند، 1370: 38).

1-6-2-2 سابقه‌ی تاریخی شهر اندیمشک

بانی آن فردی به نام صالح محمد خان حاکم شوشتر و دزفول بوده است. وی در 1220 ه.ق. در نزدیکی شهر کهن لور و در 11 مایلی (تقریبا 18 کیلومتری) شمال غربی دزفول دژی را بنیاد نهاد که انضمام حومه­ی آن، صالح آباد نامیده شد. روستای صالح آباد که در نتیجه­ی اسکان برخی عشایر به تدریج شکل گرفت، درسال 1314 ه.ش. اندیمشک نامیده شد. توسعه‌ی اندیمشک به سبب ایجاد خط آهن در 1306 ه.ش. بوده است. همچنین در جنگ جهانی دوم، به موجب معاهده‌ای اندیمشک محل انتقال نفت برای روسیه بود، بدین صورت که برای کاستن از ترافیک راه آهن یک خط لوله نفت از آبادان تا اندیمشک ساخته شد تا نفت منتقل شده به واگن‌ها حمل شود. این روند تا احداث خط لوله‌ی تهران از مسیر کوهستان در 1334 ه.ش. ادامه یافت (ایرانیکا). اندیمشک در 1335 ه.ش. به عنوان مرکز بخش اندیمشک، و در 1359 به عنوان مرکز شهرستان اندیمشک انتخاب شد.

1-7 وجه تسمیه‌‌ی واژه­ی" لر"

وجه تسمیه یا خاستگاه اقوام نیز مانند دیگر پدیده‌های انسانی در گذر زمان دست‌خوش تغییراتی از جمله در نام خود می‌شوند، اما اولین اشاره به لرها را می‌توان در متون تاریخی و جغرافیایی قرن 4 ه.ق. در واژه‌های مثل «اللریه»، «لاریه»، «بلاد اللور»، و «لوریه» یافت. با این حال برای یافتن اولین اظهار نظرها پیرامون وجه تسمیه‌ی لر باید تا قرن هشتم پیش آمد. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده به این نکته اشاره می‌کند که:

« به وجهی گویند وقوع این اسم بر آن قوم، از آن است که در ولایت مانرود دهی است که آن را «کرد» خوانند و در آن حدود، بندی که آن را به زبان لری «کول» خوانند و در آن بند، موضعی که آن را «لر» خوانند. چون اصل ایشان از آن موضع برخاسته‌اند، از آن سبب ایشان را لر خوانده‌اند. وجه دوم آن که به زبان لری کوه پر درخت را لر گویند، بکسرا «راء» به سبب ثقالت کسره‌ی لام را به ضمه بدل کردند و لر گفتند. وجه سیوم آن که شخصی که این طایفه از نسل اویند، لر نام داشته است" (مستوفی ،1363 : 37).

ایزدپناه در این رابطه چنین می­نویسد:

"درباره­ی سبب نامگذاری این قوم به "لر" نگارنده بررسی­های زیادی انجام داده­ام. تنها خبر درست و مستندی که می­توان به آن اعتماد کرد آن است که باید نام و واژه­ی "لر" از نام شهر "لور" که نام شهری کهن از سرزمین کاسی­ها بوده، گرفته شده باشد" ( ایزدپناه،1384: 85 ).

مسعودی نیز معتقد است که پس از ویرانی لورستان یا شهر لور، ساکنان آن به تدریج به مناطق شمالی کوچیده‌اند و نام لور را با خود برده و بر محل‌های تازه خود نهاده‌اند، و پس از آن واژه با تخفیف صدا «لر» شده است (مسعودی، 1365). امان اللهی نظریات مربوط به وجه تسمیه لرها را به سه گروه تقسیم می‌کند. اول اینکه برخی لرها را از نسل شخصی به نام لر دانسته‌اند. دوم، واژه «لر» را مشتق از کلمات ایرانی می‌دانند و سوم آن که، واژه لر را به مکانی منسوب دانسته‌اند (امان­اللهی بهاروند، 1370: 19).

1-8 روش تحقیق

1-8-1 روش گردآوری داده‌ها و تدوین پیکره­ی پ‍ژوهش

منبع جمع‌آوری ادبیات نظری مربوط به این پژوهش منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی است که در ارتباط با موضوع پژوهش نگاشته‌ شده‌اند. گردآوری داده‌های تلفظی و تدوین پیکره زبانی نیز به روش میدانی و حاصل مصاحبه با گویش‌وران لرزبان شهر اندیمشک و ضبط گفتار آنها به شکل دیجیتالی با استفاده از دستگاه آی سی رکوردر می‌باشد. شیوه‌ی به کار گرفته در این پژوهش، شیوه‌ی هدایت شده می‌باشد، به این معنا که این تحقیق براساس گفتار عادی گویشوران و در محیط طبیعی انجام نگرفته است، بلکه پژوهش­گر از گویش‌وران خواسته است که معادل لری اندیمشکی موارد موجود در پرسش‌نامه را تولید کنند. در مصاحبه‌ها از پرسش‌نامه استاندارد پژوهشکده­ی زبان­شناسی، کتیبه‌ها و متون سازمان میراث فرهنگی استفاده خواهد شد. سپس، داده‌ها با استفاده از رایانه و به شیوه گوشی آوانویسی خواهد شد. پیکره­ی زبانی مورد استناد به شکل آوانویسی تفصیلی خواهد بود که در آن معیار تفصیل، شیوه‌ی مصوب گروه زبان و گویش پژوهشکده­ی زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود. پیکره‌ی مورد بحث، معیار استخراج آواها، واج‌ها، قواعد واجی، و کشف شبکه‌ی آن‌ها خواهد بود.

1-8-2- جامعه­ی آماری

جامعه‌ی آماری مورد مصاحبه متشکل از بیست گویش‌ور بومی بالاتر از سی سال با تحصیلات دیپلم و بالاتر از آن با تسلط مطلوب بر گونه‌ی مورد بررسی از هر دو جنس خواهد بود. تلاش خواهد شد در ارتباط با اصالت افراد مورد مصاحبه اطمینان کافی حاصل شود. گویش‌وران از سخنگویان بومی شهر اندیمشک خواهند بود که در تمام مدت زندگی خود ساکن این منطقه بوده‌اند. سپس برای آزمودن داده‌های گردآوری شده، با یک گروه چهار نفره از افراد کم سواد و بی‌سواد، به عنوان گروه شاهد، مصاحبه خواهد شد. زمان مصاحبه برای هر مصاحبه شونده، حداکثر، سی دقیقه در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب:

پیشکش ........................................................................................................................................

یادداشت .......................................................................................................................................

فهرست مطالب .............................................................................................................................

نمادها و نشانه­ها .............................................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1 درآمد...................................................................................................................................................................................

1-2 بیان مسئله.........................................................................................................................................................................

1-3 هدف و اهمیت موضوع..................................................................................................................................................

1-4 پرسش­های پژوهش.........................................................................................................................................................

1-5 فرضیه­های پژوهش..........................................................................................................................................................

1-6 گستره‌ی پژوهش..............................................................................................................................................................

1-6-1 گستره‌ی جغرافیایی................................................................................................................................................

1-6-2 گستره­ی زبانی..........................................................................................................................................................

1-6-2-1 گویش­های مختلف زبان لری........................................................................................................................

1-7 تحولات تاریخی لرستان................................................................................................................................................

1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشک...........................................................................................................................

1-8 وجه تسمیه­ی واژه­ی "لر" ...........................................................................................................................................

1-9 روش گردآوری داده­ها و تدوین پیکره ......................................................................................................................

1-9-1- جامعه­ی آماری...................................................................................................................................................

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش ...............................................................................................................................................

2-1 پیشینه­ی نظری پژوهش ..............................................................................................................................................

2-1-1 درآمد ............................................................................................................................................................................

2-1-2 واج­شناسی زایشی معیار ..........................................................................................................................................

2-1-3 واج­شناسی جزءمستقل ............................................................................................................................................

2-1-4 تناوب­های مختصه­ای و بازنمایی­های زیرین .......................................................................................................

2-1-4-1 مشاهده­یPR و کشف تناوب­های مختصه­ای ...............................................................................................

2-1-4-2 کشف UR.............................................................................................................................................................

2-1-4-2-1 شواهد درون پیکره­ای ....................................................................................................................................

2-1-4-2-2 معیارهای روش­شناختی پنج گانه­ی کشف بازنمایی زیرین ................................................................

2-1-4-2-3 شواهد برون پیکره­ای .....................................................................................................................................

2-1-4-3 تبیین رابطه­ی UR و PR ................................................................................................................................

2-1-4-4 تبیین اشتقاق­های واجی و برهم­کنش­های بالقوه­ی قاعده­های واجی.....................................................

2-1-5 روش­شناسی انگاره­ی جزءمستقل...........................................................................................................................

2-1-6 هندسه­ی مختصه­های واجی....................................................................................................................................

2-2 پیشینه­ی توصیفی پژوهش...........................................................................................................................................

2-2-1 درآمد..............................................................................................................................................................................

2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه­ی لری........................................................................................................

2-2-2-1 گرامی (1371).......................................................................................................................................................

2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)......................................................................................................................................

2-2-2-3 بخشیان فر (1375)..............................................................................................................................................

2-2-2-4 میرزایی (1379)....................................................................................................................................................

2-2-2-5 مکینون (2002)....................................................................................................................................................

2-2-2-6 آنونبی (2003) .....................................................................................................................................................

2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش­های ایرانی.................................................................................

2-2-3-1 پرمون (1375).......................................................................................................................................................

2-2-3-2 نقش بندی (1375)..............................................................................................................................................

2-2-3-3 پرمون (1380).......................................................................................................................................................

2-2-3-4 پرمون (1381).......................................................................................................................................................

2-2-3-5 محمدی (1382)...................................................................................................................................................

2-2-3-6 مهاجرین کرمانی (1382)...................................................................................................................................

2-2-3-7 سوهانی (1383)....................................................................................................................................................

2-2-3-8 رستمی (1383)....................................................................................................................................................

2-2-3-9 ناطوری (1383).....................................................................................................................................................

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشک

3-1 درآمد................................................................................................................................................................................

3-2 توصیف آوایی همخوان­های لری اندیمشک...........................................................................................................

3-2-1 همخوان­های انفجاری..........................................................................................................................................

3-2-1-1 انفجاری­های دولبی.........................................................................................................................................

3-2-1-2 انفجاری­های دندانی-لثوی............................................................................................................................

3-2-1-3 انفجاری­های نرم­کامی.....................................................................................................................................

3-2-1-4 انفجاری­های ملازی.........................................................................................................................................

3-2-1-5 انفجاری­های چاکنایی.....................................................................................................................................

3-2-2 همخوان­های خیشومی .........................................................................................................................................

3-2-2-1 خیشومی­های دولبی......................................................................................................................................

3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی....................................................................................................................................

3-2-2-3 خیشومی­های لثوی........................................................................................................................................

3-2-2-4 خیشومی­های نرم­کامی..................................................................................................................................

3-2-2-5 خیشومی ملازی..............................................................................................................................................

3-2-3 همخوان­های لرزان..................................................................................................................................................

3-2-3-1 لرزان­های لثوی................................................................................................................................................

3-2-4 همخوان­های زنشی.................................................................................................................................................

3-2-4-1 زنشی­های لثوی...............................................................................................................................................

3-2-5 همخوان­های سایشی..............................................................................................................................................

3-2-5-1 سایشی­های لبی-دندانی................................................................................................................................

3-2-5-2 سایشی­های لثوی............................................................................................................................................

3-2-5-3 سایشی­های لثوی-کامی................................................................................................................................

3-2-5-4 سایشی­های ملازی..........................................................................................................................................

3-2-5-5 سایشی­های چاکنایی......................................................................................................................................

3-2-6 ناسوده­ها/ نیم­واکه­ها/ غلت­ها.................................................................................................................................

3-2-6-1 ناسوده­های کناری لثوی................................................................................................................................

3-2-6-2 ناسوده­های سخت­کامی/ غلت­های افراشته­ی پیشین ...........................................................................

3-2-6-3 ناسوده­های نرم­کامی (لبی شده).................................................................................................................

3-2-7 همخوان­های انفجاری-سایشی.............................................................................................................................

3-2-7-1 انفجاری-سایشی­های لثوی-کامی...............................................................................................................

3-3 توصیف آوایی واکه­های لری اندیمشک......................................................................................................................

3-3-1 واکه­های پیشین.......................................................................................................................................................

3-3-1-1 واکه­های افراشته­ی پیشین .........................................................................................................................

3-3-1-2 واکه­های نیمه افراشته­ی پیشین................................................................................................................

3-3-1-3 واکه­های افتاده­ی پیشین..............................................................................................................................

3-3-2 واکه­های مرکزی.......................................................................................................................................................

3-3-2-1 واکه­های نیمه افراشته­ی مرکزی................................................................................................................

3-3-3 واکه­های پسین.........................................................................................................................................................

3-3-3-1 واکه­های افراشته­ی پسین............................................................................................................................

3-3-3-2 واکه­های نیمه افراشته­ی پسین..................................................................................................................

3-3-3-3 واکه­های افتاده­ی پسین................................................................................................................................

3-4 جدول­های واج­گونه­های همخوانی و واکه­ای.............................................................................................................

3-5 معرفی پیش فرضیه­ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشک.......................................................................

فصل چهارم: رویکردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشک

4-1درآمد.....................................................................................................................................................................................

4-2شیوه‌ی ارائه پیکره‌ها و فرایندهای واجی....................................................................................................................

4-3فرایندهای واجی................................................................................................................................................................

4-3-1 خیشومی شدگی........................................................................................................................................................

4-3-1-1تبیین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی...........................................................................................................................................

4-3-2 لبی شدگی...................................................................................................................................................................

4-3-2-1تبیین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی.........................................................................................................................................

4-3-2 واک­رفتگی....................................................................................................................................................................

4-3-3-1تبیین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-3-2اشتقاق‌های غیرخطی.............................................................................................................................................

4-3-4 زنشی شدگی..............................................................................................................................................................

4-3-4-1تبیین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ی غیرخطی...........................................................................................................................................

4-3-5 پیش نرم‌کامی شدگی................................................................................................................................................

4-3-5-1تببین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-5-2 اشتقاق‌های غیرخطی...........................................................................................................................................

4-3-6فراگویی ناقص................................................................................................................................................................

4-3-6-1تبیین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-6-2 اشتقاق‌های غیرخطی...........................................................................................................................................

4-3-7همگونی در جایگاه خیشومی‌ها................................................................................................................................

4-3-7-1تبیین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-7-2 اشتقاق‌های غیرخطی...........................................................................................................................................

4-3-8کشش جبرانی...............................................................................................................................................................

4-3-8-1تبیین غیرخطی.......................................................................................................................................................

4-3-8-2 اشتقاق‌های غیرخطی...........................................................................................................................................

4-3-9قلب...................................................................................................................................................................................

4-3-9-1 تبیین غیرخطی.....................................................................................................................................................

4-3-9-2 اشتقاق‌های غیرخطی...........................................................................................................................................

4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واک.................................................................................................................

4-3-10-1 تبیین غیرخطی..................................................................................................................................................

4-3-10-2اشتقاق‌های غیرخطی..........................................................................................................................................

4-3-11واکه کاهی...................................................................................................................................................................

4-3-11-1 تبیین غیرخطی..................................................................................................................................................

4-3-11-2 اشتقاق‌های غیرخطی........................................................................................................................................

4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی.................................................................................................................................

4-3-12-1 تببین غیرخطی..................................................................................................................................................

4-3-12-2اشتقاق‌های غیرخطی..........................................................................................................................................

4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واک‌دار..................................................................................................................

4-3-13-1 تبیین غیرخطی..................................................................................................................................................

4-3-13-2اشتقاق‌های غیرخطی..........................................................................................................................................

4-3-14تغییر کیفیت واکه تاریخی......................................................................................................................................

4-3-14-1 تبیین غیرخطی..................................................................................................................................................

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1 درآمد................................................................................................................................................................................

5-2 دست­آوردهای پژوهش................................................................................................................................................

5-3 پیشنهادها........................................................................................................................................................................

کتاب­نامه‌ی فارسی.....................................................................................................................................................................

کتاب­نامه‌ی انگلیسی..................................................................................................................................................................

پیوست­ها .....................................................................................................................................................................................

واژه­نامه‌ی فارسی به انگلیسی.................................................................................................................................................

واژه­نامه‌ی انگلیسی به فارسی.................................................................................................................................................

چکیده...........................................................................................................................................................................................


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود تحقیق سهام (بورس)

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:53
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
تحقیق سهام (بورس)

فروشنده فایل

کد کاربری 15

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

فهرست مطالب

مقدمه

سرمایه گذاری

سرمایه

بازار سرمایه

سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری

ریسک و بازده

بورس

بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها)

تاریخچه بورس اوراق بهادار

سابقه بورس در ایران

ارکان بورس

سازمان کارگزاران

هیأت داوری بورس

معافیت مالیاتی

حق رأی و اعمال مدیریت

تنوع سرمایه گذاری ها

حق تقدم

انجام معاملات توسط کارگزاران

تسریع در روند سرمایه گذاری

حفظ سرمایه از گزند تورم

انتخاب سهام و اوراق بهادار

نقدشوندگی

سهام در دست عموم

ترکیب سهامداران

روند قیمت سهام در گذشته

سود سهام پرداختی و روند آتی آن

بازار مواد اولیه و محصول شرکت

دید کلان اقتصادی و سیاسی

مدیریت شرکت

انتشار مستمر اطلاعات

ارزش ویژه هر سهم

وضعیت مالی شرکت

شاخص های بازار سهام

شاخص قیمت و بازده نقدی

اطلاع رسانی

کارگزاری و خرید و فروش سهام

حق کارگزاری

مالیات بر فروش

عوارض توسعه بورس

نحوه خرید و فروش سهام

دستور خرید و فروش

معامله سهام با قیمت باز

معامله با قیمت معین

معامله سهام به صورت همه یا هیچ

معامله سهام تا زمان مشخص

تابلوی قیمت سهام

ورقه سهم

پذیرش شرکت ها در بورس و مزایای آن

درجه اعتبار

افزایش کارآیی

نتیجه گیری


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود بررسی مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:53
مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59
بررسی مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای


مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام
اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:
1- ترازنامه
2- صورت سود و زیان
1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته
3- صورت جریان وجوه نقد
4- یادداشت‌های توضیحی:
الف- تاریخچه فعالیت شرکت
ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری
ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود بررسی مالی شرکت ایران خودرو دیزل

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:52
شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
بررسی مالی شرکت ایران خودرو دیزل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پروژه مالی شرکت ایران خودرو دیزل


مقدمه :
شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت 70 هکتار و اشتغال 6000 نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و ... است .
محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است .
با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان مهمترین Base مهندسی تولید و نیاز به روزآوری و بهنگام سازی آن ، پروژه مان را به بررسی BOM مهندسی و رفع نیازهای هر قسمت به BOM خاص آن قسمت و تدوین فرم هایی برای تدوین بهتر و کاملتر BOM ساختاری و بهبود صنعت های بایگانی و قسمت اسناد و مدارک در هر قسمت و برای هر فرم در جهت بهنگام سازی و کاملتر شدن ضعف های ارتباطی سیستم بین قسمتها شدیم .


1-هدف :
ایجاد یک روش مناسب جهت تهیه BOM پایه برای کلیه محصولات شرکت ایران خودرو دیزل به نحوی که این ساختار پایه برای تهیه کلیه BOM مورد نیاز هر محصول مورد استفاده قرار گیرد و با آنها به ثورت کامل مرتبط بوده و همچنین با کلیه فرایند های تغییرات مهندسی مرتبط باشد و قابلیت بهنگام‌سازی مناسب کلیه اطلاعات مرتبط و همچنین اطلاع رسانی سریع به کاربران را داشته باشد .

2-محدوده اعتبار :
محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل .

3-تعاریف مفاهیم :
در این دستورالعمل منظور از قطعه ، به اختصار همان قطعه / مجموعه / مواد اولیه می باشد .
کلیه عملیات موجود در بندهای این دستورالعمل با این فرض بیان شده که برای کلیه قطعات محصول شماره فنی صادر شده باشد .
1-3-ساختار پایه محصول (BOM ساختاری ) : مجموعه ای از داده های منسجم و به هم پیوسته که نیازهای اطلاعاتی و عملیاتی کاربران را در رابطه با مواد و قطعات محصولات تولیدی شرکت ، محل مصرف مواد در محصول ، ضریب مصرف هر یک از مواد و قطعات بصورت ساختار سلسله مراتبی برآورده می سازد .
2-3-نوع خودرو : کلی ترین تفکیک بین محصولات نهایی شرکت . مثال : ون ، مینی بوس ، اتوبوس ، کشنده ، کامیون و کامیونت .
3-3-گروه خودرو : نام تجاری محصولات نهایی شرکت در سطح پائین تر از نوع . مثلاً گروه آکتروس از نوع کشنده و گروه غزال از نوع ون و گروه LP از نوع کامیونت و یا گروه بین شهری از نوع اتوبوس .
4-3-تیپ خودرو : عبارت است از یک طرح خاص از یک گروه خودرو مثلاً تیپ C-457 از گروه اتوبوس بین شهری .
5-3-مدل خودرو : مدل خودرو دقیقاً به یک محصول خاص با مشخصه‌های منحصر به فرد اشاره می کند . مثلاً مدل 608 از گروه LP از نوع کامیونت و MB140 از نوع وزن در گروه بنز و اتوبوس مدل C-457 با بدنه فایبرگلاس از تیپ C-457 در گروه اتوبوس بین شهری از نوع اتوبوس . هنگامی که یکی از قطعات اساسی در خودرو عوض شود ، مدل خودرو عوض می شود .
6-3-طبقه بندی گروه ها و قطعات : در این طبقه بندی کلیه گروه‌ها و مجموعه‌ها و قطعات محصول در شش طبقه به صورت زیر تعریف می شوند . لازم به ذکر است این طبقه بندی از نظر اهمیت قطعه در محصول می باشد و ربطی به طبقه بندی در ساختار ندارد .
1-6-3-گروه های اصلی قطعات : هر گروه اصلی به عنوان عمده ترین و اولین سطح در تقسیم بندی یک مدل خودرو شامل چند قطعه اساسی می باشد که به صورت گروه عنوان می شود . مثلاً گروه قوای محرکه ، گروه بدنه و شاسی و گروه تزئینات .
2-6-3-قطعه اساسی : قطعه بکار رفته در محصول نهائی که در ساختار خودرو دارای نقش اساسی و تعیین کننده بوده و با توجه به عملکرد و همچنین میزان ارتباط عملکرد و کاربرد به عنوان دومین سطح تقسیم بندی در مورد یک نوع خودرو می باشد . در سیستم طبقه بندی بنز قطعات اساسی شامل 1-موتور 2-گیربکس 3-فرمان 4-اکسل جلو 5-اکسل عقب می باشد . تغییر هر یک از این قطعات در یک خودرو باعث تغییر مدل خودرو می شود .
3-6-3-طبقات اصلی : بالاترین سطح طبقه بندی ساختاری در قطعات خودرو می باشد . مثلاً گروه اصلی (99 گانه)بنز .
4-6-3-طبقات فرعی : کلیه طبقات قابل تعریف که در هر طبقه اصلی تعریف می شوند . مثلاً (گروههای 9 گانه بنز) .
5-6-3-بخش : ناحه های مجزا که در درون طبقات فرعی تعریف می شوند . مثلاً TU ها در اشتوک لیست بنز .
6-6-3-قطعات : به قطعات / مجموعه هایی اطلاق می شود که تشکیل دهنده بخشها می باشد و منظور همان قطعات / مجموعه هایی هستند که در ابتدا وارد خط مونتاژ می شوند و خروج آنها در مستندات انبارها و تغذیه خطوط ثبت می شود .
7-3-وضعیت قطعات : وضعیت قطعه عبارت است از نحوه قرار گرفتن قطعه در ساختار محصول و شامل موارد زیر می شود :‌
1-7-3-قطعه اصلی : قطعه ای است که طراحی اولیه ساختار محصول با آن انجام شده و در ساختار پایه محصول به عنوان اولین اولویت وارد می شود .
2-7-3-قطعه آلترناتیو(ALTERNATIVE) :‌از این به بعد اختصار ALT عنوان می شود و قطعه ای است که در صورت فقدان قطعه اصلی می تواند با مجوز مهندسی به جای قطعه اصلی در محصول استفاده شود . یک قطعه اصلی ممکن است یک یا چند آلترناتیو داشته باشد که باید اولویت مصرف هر کدام مشخص شود . همچنین مجوز مهندسی برای هر اولویت باید با ذکر محدوده زمانی (مدت اعتبار مجوز) استفاده یا تعداد مجاز استفاده همراه باشد . مثلاً لامپ یک کنتاکت 24 ولت 15 وات به جای لامپ چراغ نمره عقب 24 ولت 15 وات .
3-7-3-قطعه جانشین (SUBSTITUTE ) : از این به بعد به اختصار SUB عنوان می شود و قطعه ای است که با توجه به مواردی از قبیل برنامه تولید یا انتخاب مصرف کننده و یا موجودی قطعه اصلی در انبار ، با مجوز مهندسی در هر یک از موارد ذکر شده ، بجای قطعه اصلی استفاده می شود . مثلاً محور عقب (O355) ساخت RABA به جای محور عقب (O355) ساخت BENZ در این مورد مجوز مهندسی شامل مدت اعتبار و یا تعداد مجاز نمی باشد .
با یم عدد سه رقمی بین 000 تا 999 تعریف می شود که معمولاً به هنگام تهیه ساختار اولیه محصول فاصله های 50 تایی بین ردیفها قرار داده می شود تا به هنگام حذف واضافه های بعدی در قطعات محصول نیاز به ایجاد تغییر در ردیفهای موجود نباشد .
8-3-قطعات : به قطعات / مجموعه هایی اطلاق می شود که تشکیل دهنده بخشها می باشد کلیه قطعات باید دارای شماره فنی باشند و هر کدام دارای یک POS منحصر بفرد در بخش (TU)مربوطه باشند .
تبصره : برای هر مدل خودرو یک جدول به عنوان برگ معرفی طبقات اصلی ، فرعی و بخشها تهیه و تکمیل می شود که کلیه طبقات اصلی و فرعی و بخشها را به نحوی که فرایند تهیه ساختار محصول را پوشش دهد و با سیستم طبقه‌بندی بنز هم مطابقت داشته باشد ، تعریف می کند .
9-3-وضعیت قطعات : وضعیت قطعه عبارت است از نحوه قرار گرفتن قطعه در ساختار محصول و شامل موارد زیر می شود :
1-9-3-قطعه اصلی : قطعه ای است که طراحی اولیه ساختار محصول با آن انجام شده و در ساختار پایه محصول به عنوان اولین اولویت وارد می شود .
2-9-3-قطعه آلترناتیو(ALTERNATIVE) : از این به بعد به اختصار ALT عنوان می شود و قطعه ای است که در صورت فقدان قطعه اصلی می تواند با مجوز مهندسی به جای قطعه اصلی در محصول استفاده شود . یک قطعه اصلی ممکن است یک یا چند آلترناتیو داشته باشد که باید اولویت مصرف هر کدام مشخص شود . همچنین مجوز مهندسی برای هر اولویت باید با ذکر محدوده زمانی استفاده (مدت اعتبار مجوز) یا تعداد مجاز استفاده همراه باشد. مثلاً لامپ یک کنتاکت 24 ولت 15 وات به جای لامپ چراغ نمره عقب 24 ولت 15 وات از اول خرداد 81 تا 31 تیر 81 .
3-9-3-قطعه جانشین (SUBSITUTE) : از این به بعد به اختصار SUB عنوان می شود و قطعه ای است که با توجه به مواردی از قبیل برنامه تولید یا انتخاب مصرف کننده و یا موجودی قطعه اصلی در انبار ، با مجوز مهندسی بجای قطعه اصلی استفاده می شود . مثلاً جانشین شدن قطعه‌ آلومینیمی هواکش سقف با فایبرگلاس برای MO457 - O457 - O355 .
4-9-3-قطعه انتخابی (OPTION) : که از این به بعد مختصراً OPT گفته می‌شود قطعه ای است که بنا به درخواست مشتری و یا بر اساس اطلاعات مراکز خدمات پس از فروش و یا به صورت اختیاری بر روی محصول نصب و به آن اضافه می شود .
5-9-3-قطعه جایگزین : قطعه ای است که بر اساس برگ تغییرات مهندسی به جای یک قطعه دیگر (به عنوان قطعه اصلی) در ساختار محصول وارد می‌شود و قطعه قبلی از ساختار محصول حذف و کلیه اطلاعات مرتبط با آن منسوخ می شود .
6-9-3-قطعه مشترک (COMMUNAL) : که از این به بعد به اختصار COM عنوان می شود همان قطعه اصلی است که در بیش از یک محصول با شماره شناسایی متفاوت و مرتبط با همان محصول به کار می رود و یا ممکن است با دو نوع سیستم ، کدگذاری شده باشد .
10-3-گروه های موازی : تعدادی از قطعات که به لحاظ الزامات مهندسی به هم وابسته و مرتبط هستند این ارتباط منجر به این می شود که در موارد بروز یکی از وضعیت های آپشن ، آلترناتیو و یا جانشین برای یک قطعه خاص ، تعدادی از قطعات اصلی حذف و تعدادی به جای آنها اضافه می شوند که به این تعداد قطعات یک گروه موازی گفته می شود .
11-3-شماره سطح : این شماره برای نشان دادن سطح یک قطعه در یک TU خاص نشان داده می شود به عبارتی هر قطعه دارای پوزیسیون در TU باید دارای شماره سطح باشد و به صورت زیر می باشد .


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود بررسی مالی شرکت اشی مشی

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:52
شرکت سهامی خاص گیلان سویا در سال 1371 تاسیس گردید این شرکت با داشتن بیش از یک دهه فعالیت، یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی تولید انواع ماکارونی، اسنک و نوشابه گازدار می باشد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41
بررسی مالی شرکت اشی مشی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پروژه مالی شرکت اشی مشی


تاریخچه گروه شرکت های تولیدی اشی مشی:
شرکت سهامی خاص گیلان سویا در سال 1371 تاسیس گردید. این شرکت با داشتن بیش از یک دهه فعالیت، یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی تولید انواع ماکارونی، اسنک و نوشابه گازدار می باشد، در اواخر سال 1378 همزمان با راه اندازی خط تولید نوشابه گازدار در بطری یکبار مصرف(PET) و نیز راه اندازی دستگاه بطری ساز(PET) با هدف تولید و عرضه نوشابه با کیفیت رسماً فعالیت تولید انواع نوشابه گازدار را با نام تجاری اشی مشی در شرکت سیرنگ زیبا کنار آغاز نمود. روند توسعه و به روز نمودن ماشین آلات آن برابر با آخرین تکنولوژی روز جهان در کلیه بخشهای تولید محصولات متنوع شرکت همواره استمرار داشته است.
قابلیتهای تولیدی در گروه تولیدی اشی مشی:
شرکت گیلان سویاـ تولید انواع اسنک ( غله حجیم شده)، اسنک خلالی، چیپس دریایی، چیپس زنگوله ای، اسنک فلفلی و مغز دار شکلاتی.
شرکت سیرنگ گیلان ـ تولید انواع ماکارونی فرمی و ساده.
شرکت هدیه شمال ـ تولید انواع ماکارونی فرمی و ساده.
شرکت سیرنگ پلاستیک ـ تولید انواع اندازه متنوع بطری PET ( مظروف نوشابه گازدار)، بخش نوشابه سازی نمونه ای از قابلیتهای تکنولوژی تولیدات این گروه صنعتی است که در زیر به قسمتی از فرآوری و ساخت آن اشاره می شود.
تکنولوژی ساخت بطری PET و نوشابه:
تکنولوژی ماشین آلات تولید نوشابه تماماً از پیشرفته ترین نوع خود و مربوط به بعد از سالهای 2000 میلادی است در حالی که کنترل و تولید در سراسر خط بوسیله کامپیوترهای بسیار پیشرفته و تمام اتوماتیک جدید انجام می گیرد. تعداد محدودی از نیروی انسانی که همگی آموزش دیدة خارج از کشور می باشند در این صنعت اشتغال دارند. این شرکت دارای پیشرفته ترین آزمایشگاه با تجهیزات لازم و سیستمهای دقیق اندازه گیری و سنجش می باشد که از آزمایشگاههای مرجع کشور می باشد. کنترل کیفیت تمامی مجموعه از ورود مواد اولیه تا ساخت محصول و ارائة محصول ساخته شده و خدمات بعد از فروش زیر نظر کارآمدترین افراد آموزش دیده، مجرب و تحصیلکرده اداره می شود. طعم دهنده ها و افزودنیهای مجاز از معتبرترین شرکتهای جهانی تهیه می شوند. درب بطری نوشابه اشی مشی توسط شرکتهای بزرگ بین المللی جهان تهیه می شوند. مواد اولیه ساخت بطری نوشابه به نام PET از شرکت های بزرگ و معتبر خارجی تهیه و در داخل کارخانه با استفاده از وجود ماشین آلات بسیار پیشرفته جدید ابتدا به پریفرم و سپس به اندازه های 300 سی سی و 5/1 لیتر و 2 لیتر تولید می شوند.
لیبل بطر نوشابه از جنس پلاستیکBOPP است که در برابر آب و تابش خورشید مقاوم بوده ، پاره هم نمی شود و شکل و رنگ آن ثابت است.
از افتخارات
گروه تولیدی صنایع غذایی اشی مشی تاکنون برای کلیه محصولات خود موفق به اخذ علامت استاندارد ملی گردیده است.
در ژانویة 1998 تحت گواهی بین المللی صادره از سازمان خدمات گواهی بین المللی SGS به دریافت گواهی سیستم مدیریت کیفیت در شهر زوریخ کشور سوئیس نائل آمد. همچنین در نهم مارس 1998 گروه تولیدی صنعتی گیلان سویا تولید کننده اسنک جایزه و نشان بهترین مارک تجاری را اخذ نموده است.
در یازدهم ماه می 1998 گروه تولیدی صنعتی گیلان سویا موفق به اخذ نشان و جایزه کیفیت کشور فرانسه در شهر پاریس گردید.
در هشتن ژوئن 1998 در شهر برلین کشور آلمان شرکت گیلان سویا موفق به دریافت جایزه تکنولوژی و کیفیت گردید. جهت گیری برنامه های شرکت در راستای علائق و سلایق مشتریان و احترام به نظرات مصرف کنندگان محصولات این شرکت باعث گردیده تا جایگاه نام محصولات اشی مشی در تمامی اذهان جامعه کشور با حسن شهرت و اعتماد به محصولات آن تداعی شود.
روند توسعه با ارکان اصلی تامین کیفیت و اندیشه های مشتریان نسبت به محصول آموزش فن آوری و تکنولوژی مدرن و پیاده سازی برنامه مستمر ارزیابی نیروی انسانی و بهداشت مواد غذایی و اصول بازاریابی جدید یا مشتری گرانی همراه بوده است که راه این شرکت را از دوره تاسیس تاکنون در اخذ جوایز بزرگ بین المللی و ملی از سازمانهای بزرگ جهانی هموار نموده است.
مدیریت با ارائه طرحهای مختلف انگیزشی، تقویت تعلق اجتماعی انگیزش کارکنان و ارتقاء بهره وری موفق به افزایش راندمان کار در سطوح مختلف گردیده است. اصل احترام به مشتریان و کارکنان منتج به شکوفائی و توسعه تولیدات جدید شرکت بوده است. برنامه های هفتگی مشاوره ای خانواده جهت کارکنان شرکت از دیگر عوامل ارتقاء انگیزش در کارکنان می باشد. اصل وفاداری مدیریت به نمایندگان و مشتریان خود باعث نهادینه شدن مارک تجاری اشی مشی در تمامی بازارهای کشور و حفظ روابط حرفه ای با فروشندگان مواد اولیه و ماشین آلات داخلی و خارجی به این شرکت از منشور اصلی مدیریت می باشد.
مدیریت شرکت یکی از افتخارات اش این است که با پرسنل صدیق و مجرب و حمایت شهروندان شریف جامعه که با کیفیت برتر همواره برنامه های توسعه محصولات خود را در راستای انتظارات مصرف کنندگان در برنامه خود داشته باشد و با تمامی توان و امکانات روز و آخرین دستاوردهای فنی ـ تکنولوژی به تولید محصولات جدید و ایده آل جامعه تحقق بخشد.
شرکت تولیدی اشی مشی با بیش از 5000 نفر پرسنل و شرکت های وابسته زیاد جز بزرگترین کارخانه های تولیدی کشور محسوب می شود و دارای کادر اداری مجرب و حسابداری بسیار پیشرفته و مدرن است به دلیل وسعت کار یکی از کارخانه های تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی در نظر گرفته شده:
گزارشات مربوط به شرکت تولید ماکارونی هدیه شمال وابسته به کارخانه اشی مشی:
شرکت هدیه شمال در تاریخ 13/3/72 تحت شماره 2430 با سرمایة 000/000/10 ریال در ادارة ثبت شرکتهای تولیدی وابسته به ثبت رسیده است.
موضوع شرکت: تاسیس و احداث کارخانه تولید انواع ماکارونی به استناد و موافقت نامه اصولی صادره توسط اداره کل صنایع استان گیلان و سرمایه گذاری در سایه شرکتها یا افراد حقیقی و اشخاص حقوقی حسب مورد صادرات و واردات کالاهای مجاز و تولیدات کارخانه.
عمده فعالیت شرکت تولید انواع ماکارونی:
ظرفیت تولید شرکت طبق موافقت اصولی صنایع 1250 تن در سال مربوط که عطف به تقاضا نامة مورخ 25/4/74 ش با اصلاح پروانه بهره برداری با توجه به بررسی های بعمل آمده بشرح ذیل مورد موافقت اداره کل صنایع استان گیلان قرار گرفت.
1ـ ظرفیت تولید 2500 تن در سال در یک شیفت کاری
2ـ زیر بنا1920 متر
3ـ سرمایه ثابت 000/250/531 ریال
4ـ ارزش ماشین آلات000/118150 ریال
5ـ برق 200 کیلو وات
6ـ تعداد پرسنل 51 نفر
در حال حاضر کارخانه در یک شیفت کاری از ساعت 6 صبح الی 15 بعد ازظهر فعال است و روزانه به میزان 5 تا 7 تن ماکارونی تولید می شود. میزان مواد اولیه مصرفی شامل آرد که حدوداً به همین میزان است و دیگر مواد افزودنی شامل ویتامینها و نمک و غیره( میزان سایر مواد افزودنی 5% در هزار میباشد) مواد بسته بندی نیز 200 تا 300 کیلو جهت بسته بندی در روز می باشد.
از سال 77 تا 1374، میزان 98 درصد محصولات تولیدی در بخش صادرات مصرف شده و از سال 79 تاکنون این میزان به 85% سهم صادرات و155 سهم مصرف داخلی رسیده است.
ـ عمده صادرات به کشورهای همسایه ارمنستان، ازبکستان و آذربایجان شوروی می باشد.
ارزش ریالی هر کیلو ماکارونی در بخش صادرات 5200 ریال می باشد که معادل 65 سنت می باشد هزینه گمرک و حمل و نقل و دیگر عوارض در بخش صادرات بابت هر کیلو ماکارونی در حدود 2000 ریال می باشد که خالص درآمد فروش هر کیلو ماکارونی در حدود 3200 ریال خواهد بود.
که این رقم در بخش مصرف داخلی به میزان 2600 ریال خواهد بود.
ـ تولید ماکارونی در بسته های 600 گرمی به ارزش 1450 ریال و 450 گرمی به ارزش 1200 ریال و 900 گرمی به ارزش 2300 ریال می باشد.
صورت ریز دارائیهای ثابت ( اموال ماشین آلات و تجهیزات ) به قیمت تمام شده:
زمین و محوطه 5000 متر مربع 000/932/25 ریال
ساختمان و تاسیسات 826/471/901 ریال
ابزار و ادوات تولیدی و صنعتی 955/177/35 ریال
وسایط نقلیه 000/192/41 ریال
اموال و اثاثه اداری و تولیدی 360/824/51 ریال
ماشین آلات، دستگاه چهار سیلندر 000/753/46 ریال
ماشین آلات، سه سیلندر 800/724/34 ریال
ماشین آلات ، دستگاه اتوماتیک 000/170/15 ریال
ماشین آلات، فرازن 000/500/4 ریال
ماشین آلات ماکارونی 000/750/5 ریال
ماشین آلات اتوماتیک 000/100/41 ریال
ماشین آلات کد زن 000/000/9 ریال
ماشین آلات پرس 500/105/2 ریال
ماشین آلات بسته بندی 000/000/115 ریال
ماشین آلات قالبها 000/404/60 ریال
ـــــــــــــــــــــــــــ
441/105/440/1 شامل جمع کل


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود بررسی مالی سیستم حسابداری در بیمه

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:52
برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55
بررسی مالی سیستم حسابداری در بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پروژه مالی سیستم حسابداری در بیمه


فصل اول
شرح دفاتر و فرمهای مورد لوم
1- برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح می‌گردد.
1-1- دفتر روزنامه حسابهای عمومی :
از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل 11 ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند.
ستون 1- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد.
ستون 2- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد.
ستون 3- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است.
ستون 4- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد.
ستون 6- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد.
ستون 7- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد.
ستون 8- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
ستون 9- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود.
ستون 10- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.
ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
تبصره یک – جمع ستونهای 7و8و10و11 هر صفحه به صفحه بعد منتقل و این عملیات تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و درپایان هر ماه جمع عملیات ماه قبل نیز در ستون مربوط ثبت می‌گردد تا جمع کل لغابت ماه مورد عمل بدست آید. توجه خواهند داشت که جمع ستونهای 7و 8و 10و 11 با هم برابر خواهد بود.
تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهای عمومی هر ماه واحد که به امضاء مسئولین مربوط رسیده است حداکثر تا پنجم ماه بعد به انضمام سایر مدارک قید شده در این دستور العمل به اداره کل امور مالی ارسال خواهد شد.
2-1- دفتر کل
این دفتر دارای 7 ستون بشرح زیر می باشد که برای ثبت عملیات مالی واحدهای درمانی از روی ستونهای 8 و 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی با توجه به سرفصل کل حسابهای مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.
ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شرح مختصری با توجه به سرفصل کل حساب ثبت خواهد شد.
ستون 4- اقلام بدهکار مندرج در ستون 8 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 5- اقلام بستانکار مندرج در ستون 11 دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده نوشته می شود.
ستون 7- تفاوت ستون بدهکار با ستون بستانکار ثبت خواهد شد.
3-1- دفتر معین
این دفتر مانند دفتر کل دارای 7 ستون به شرح ذیل می‌باشد که برای ثبت عملیات مالی واحد درمانی از روی ستونهای 5و 8 سند حسابداری با توجه به سرفصل جزء حسابهای مندرج در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.
ستون 2- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شرح عملیات عیناً از سند حسابداری به دفتر مزبور منتقل خواهد شد.
ستون 4- در این ستون مبالغ بدهکار ستون 5 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 5- در این ستون مبالغ بستانکار ستون 8 سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.
ستون 6- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته می‌شود.
ستون 7- در این ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهکار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانکار نوشته می شود.
تبصره : بدیهی است جمع مانده حسابهای جز دفاتر معین پس از استخراج موازنه ماهیانه بایستی همواره برابر با مانده سرفصل کل همان حساب باشد.
4-1- دفتر اعتبارات
به منظور کنترل اعتبارات واگذاری و جلوگیری از انجام هرگونه هزینه فاقد اعتبار و تهیه و تنظیم بودجه مقایسه‌ای(هزینه‌های انجام شده با اعتبارات ابلاغی) ثبت دفتر اعتبارات الزامی بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معین و بر اساس سرفصل‌ها و مواد تعیین شده تقسیم بندی و کل اعتبارات واگذاری مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزینه‌های مورد عمل پس از تامین اعتبار در این دفتر بر اساس ریز مواد ثبت خواهد گردید. بدیهی است در هنگام وقوع هر نوع هزینه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامین اعتبار شد) ضروری خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل 8 ستون و بشرح زیر می‌باشد:
ستون 1- در این ستون از شماره یک شروع و تا پایان سال بطور مسلسل ادامه می یابد.
ستون 2- در حال حاضر نیاز به تکمیل این ستون از طرف واحد درمانی نبوده و پس از اتخاذ تصمیم نهایی در جهت استفاده از سیستم کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ستون 3- این ستون مخصوص ثبت تاریخ واگذاری اعتبار و همچنین ثبت تاریخ و نوع هزینه که عملاً همان تاریخ دستور پرداخت خواهد بود می باشد.
ستون 4- توضیحات مختصری در ارتباط با نوع هزینه و اعتبار دریافتی در این ستون ثبت خواهد گردید ضمناً شماره و تاریخ مجوزات اعتبارات ابلاغی و همچنین شماره دستور پرداختهای صادره در این ستون ثبت می‌گردد.
ستون 5- مبالغ اعتبار ابلاغی در این ستون ثبت می‌گردد.
ستون 6- در این ستون هزینه‌هایی که بطور علی‌الحساب پرداخت می‌شود یا تعهد انجام هزینه قبل از پرداخت وجه بعمل می‌آید ثبت می‌گردد و بعد از قطعیت هزینه از این ستون به ستون شماره 7 منتقل می‌گردد. توضیح اینکه به میزان مبلغ مندرج در ستون 6 (تعهدات)‌ اعتبار تقلیل پیدا می‌کند که اگر هزینه قطعیت نیافت از ردیف تعهدات برگشت و به مانده اعتبار مصرفی تلفیق نشده و اگر در این خصوص ثبت در ستون 6 (تعهدات انجام یافته باشدمی‌باید عیناً برگشت گرد.
ستون 7- این ستون مخصوص ثبت هزینه‌های قطعی می باشد.
ستون 8- این ستون نشانگر میزان باقیمانده اعتبار که از مابه‌التفاوت اعتبارات ابلاغی و هزینه‌های انجام شده قطعی و تعهد حاصل می شود می‌باید در هر ثبتی مانده اعتبار مشخص باشد.
5-1- دفتر اثاثیه واموال
این دفتر دارای 9 ستون به منظور ثبت ریز کلیه اثاثیه و اموال منقول اعم از اداری و وسایل پزشکی به شرح ذیل می باشد.
ستون 1- در این ستون ردیف حسابها بصورت مسلسل ثبت می‌گردد.
ستون 2- در این ستون تاریخ خرید اموال و تاریخ حواله انبار ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون مشخصات کامل اثاثیه و اموال ثبت می‌گردد.
ستون 4- این ستون مربوط به ثبت شماره جنس و اموال واثاثیه می باشد که در صورت لزوم از طرف اداره کل خدمات تعیین و ابلاغ می شود.
ستون 5- در این ستون شماره پلاک منصوبه بر روی اموال ثبت می‌گردد.
ستون 6- در این ستون نام محل مورد استفاده اموال ثبت می‌گردد.
ستون 7- در این ستون قیمت کالای خریداری شده و یا انتقالی ثبت می‌گردد.
ستون 8- چنانچه اموالی از طریق انبار به آن واحد ارسال گردد شماره حواله انبار مربوط در این ستون ثبت می‌گردد.
ستن 9- هر نوع اطلاعات دیگری جهت مشخص شدن وضعیت اموال در این ستون ثبت می‌گردد.
تبصره : برای حفظ و نگهداری و همچنین نظارت بر اثاثیه و لوازم پزشکی می‌باید ریز اثاثیه و لوازم پزشکی که در هر یک از قسمتها و اطاقها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرم مخصوصی که در این رابطه تهیه گردیده و در دو نسخه ثبت و نسخا ول در محل مورد استفاده بر روی دیوار الصاق و نسخه دیگر در واحد حسابداری نگهداری گردد نقل و انتقال کلیه اموال از واحدی به واحد دیگر به اطلاع صاحب جمع اموال و اصلاح فرم مربوطه صورت خواهد گرفت.
6-1- دفتر صندوق
جهت تهیه کلیه دریافته و پرداختهای نقدی از این دفتر استفاده می‌گردد و دارای 8 ستون بشرح ذیل می باشد:
ستون 1- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.
ستون 2- در این ستون شرح دریافت و پرداخت ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شماره قبوض فروش رفته و یا شماره قبوض علی‌الحساب دریافتی و یا فیشهای واریزی ثبت خواهد شد.
ستون 4- در ین ستون وجوهات دریافتی از بابت تنخواه‌گردان ثبت می‌‌گردد.
ستون 5- مبالغ دریافتی از بابت فروش ثبت می‌گردد.
ستون 6- در این ستون مبالغ دریافتی از بابت ودیعه ثبت می‌گردد.
ستون 7- در این ستون خسارات پرداختی نقدی ثبت می‌گردد.
ستون 8- مبالغ پرداختی به بانک در ارتباط با وجوه دریافتی از بابت قبوض و ودیعه و مانده تنخواه در این ستون ثبت می گردد.
اهم فرمهای مورد نیاز در واحدها
7-1- سند حسابداری
چون روزنامه حسابهای عمومی بر اساس سند حسابداری تنظیم می گرد بنابراین برای کلیه عملیات مالی واحدها، از سند حسابداری بشرح ذیل استفاده می‌گردد.
تاریخ سند بر حسب روز، ماه، سال نوشته می‌شود.
شماره سند که از ابتدای سال از یک شروع و بطورمسلسل ادامه خواهد یافت با استفاده از ستون شماره 2 (شماره سند) دفتر روزنامه حسابهای عمومی و در زمان ثبت سند در دفتر روزنامه تعیین و در محل مخصوص سند ثبت می‌ گردد.
ستون 1- در این ستون شرح موارد بدهکار یا بستانکار که گویای عملیات انجام شده باشد ثبت می‌گردد.
ستون 2- چون ثبت دفاتر معینی از روی اسناد تنظیمی (ستونهی جزء بدهکار و بستانکار) می‌باشد بنابراین شماره صفحه‌ایکه اقلام جزء بدهکار و یا بستانکار در آن ثبت گردیده در این ستون ثبت می‌گردد.
ستون 3- در این ستون شماره شناسایی سایر اشخاص ثبت می‌گردد.
ستون 4- این ستون مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به اینکه روش نگهداری حسابهای واحد درمانی بصورت دستی می باشد لذا از این ستون تا مکانیزه شدن حساب استفاده نخواهد شد.
ستون 5- در این ستون مبالغ جزء بدهکار ثبت خواهد شد.
ستون 6- در این ستون جمع مبلغ جزء بدهکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون 8 دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت خواهد شد.
ستون 7- این ستون نیز مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به توضیح مندرج در ستون 4 از این ستون استفاده نخواهد شد.
ستون 8- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.
ستون 9- جمع مبالغ جزء بستانکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون 11 دفتر روزنامه حسابهای عمومی در این ستون ثبت خواهد شد.
تبصره: اسناد تنظیمی پس از امضاء صادر کنده و کنترل و امضاء آن توسط مسئول حسابداری جهت ثبت در دفتر روزنامه حسابهای عمومی به متصدی ثبت ارائه خواهد شد.
نظر به اینکه ثبت دفتر روزنامه حسابهای عمومی بر اساس اطلاعات سند حسابداری انجام می گیرد بنابراین می بایستی در تنظیم آن نهایت دقت مبذول گردد.

فهرست:

فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم
دفتر روزنامه حسابهای عمومی
دفتر کل
دفتر معین
دفتر اعتبارات
دفتر اثاثیه و اموال
دفتر صندوق
فرمهای مورد نیاز در واحدها
سند حسابداری
موازنه حساب
دستور پرداخت
دستور پرداخت نقدی
دستور پرداخت چک
برگه دریافت ودیعه
برگه رسید انبار
حواله انبار
صورت آمار داروی مصرفی روزانه
فرم آمار مصرفی ماهیانه
فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله
فصل دوم طبقه‌بندی حسابها
گروه ذخائر
گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات
گروه اشخاص
گروه وجوه
گروه درآمدها
گروه روابط
گروه حسابهای انتظاری
فصل سوم تشریح حسابها
گروه ذخائر 1- ذخائر قانونی
2- ذخائر استهلاک
گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات
1- اموال غیرمنقول
2- اموال منقول
3- حساب انبار و موجودیها جنسی
عملیات حسابداری انبار مواد مصرفی و خوراک و انبار داروئی
اجناس ارسالی از بیمارستانها به درمانگاههای تابعه
خروج اجناس از انبار برای مصارف داخلی
اجناس مرجوعی از قسمتهای مختلف واحد مراکز درمانی به انبار واحد درمانی
اجناس انتقالی و یا مرجوعی از قسمتهای درمانگاههای وابسته دارای حسابداری مستقل به بیمارستانها
اجناس و کالاهای اهدائی
ضایعات
حساب انبار اثاثیه اداری و ملزومات پزشکی
حساب امتیازات
گروه اشخاص
حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران)
گروه وجوه
صندوق
تنخواه گردان
قبوض درمانی
بانکها
گروه درآمدها
درآمد حاصله از ارائه خدامات درمانی به غیر بیمه‌شدگان
درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
درآمد حاصل از کمک و هدایا
سایر درآمدها
درآمدهای تحصیل نشده
گروه هزینه‌‌ها
بخش اول :هزینه‌های درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری
بخش دوم : هزینه‌های درمانی مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد
بخش سوم: هزینه‌ درمان غیرمستقیم طرف قرارداد
بخش چهارم : هزینه‌های درمان اورژانس
گروه روابط
1- تراز افتتاحیه
2- حساب رابط
3- حساب درآمد و هزینه نهایی درمان
حساب تراز اختتامیه
گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی
بخش چهارم تلفیق حسابها


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود بررسی مالی پرورش ماهی

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:51
زیربنای مذکور شامل الف انباری برای نگهداری مواد غذایی و غذای ماهیان قزل آلا در شرایط مطلوب که عاری از گرما و رطوبت باشد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
بررسی مالی پرورش ماهی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پروژه مالی پرورش ماهی


سرمایه گذاری
الف)ساختمان –زمین –تاسیسات
1-زمین 000/100 متر مربع برابر 10 هکتار در منطقه مجاز کشاورزی قیمت هر متر مربع 000/25 ریال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ریال (دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال)
2-زیر بنا به میزان 1200 متر مربع هر متر مربع 000/500/1 ریال جمعا 000/000/800/1 ریال
3- تاسیسات برق-گاز-تلفن در وسعت 10 هکتار 000/000/600 ریال
4-محوطه سازی 000/10 متر مربع هر متر مربع 000/7 ریال 000/000/750 ریال
5-دیوارکشی دور زمین به اندازه 400 متر مربع هر متر مربع 000/250 ریال جمعا 000/000/100 ریال
6-متفرقه و پیش بینی نشده 000/000/200 ریال
جمعا 000/000/950/5 ریال
توضیح:
زیربنای مذکور شامل: الف انباری برای نگهداری مواد غذایی و غذای ماهیان قزل آلا در شرایط مطلوب که عاری از گرما و رطوبت باشد که استفاده از وسائل و دستگاههای گرمایی و سرمایی وخشک کن که باعث از بین رفتن رطوبت محیط ی باشد نیاز است.ساختمان اداری برای کارهای اداری و دفتری اعم از خرید و فروش وحسابرسی و غیره ج-سوله برای انبار کردن مواد غذایی کپور که شامل یونجه، شبدر و اقلام مختلف می باشد د-ساختمان کوچک برای کارکنان استخر منحصرا که شخصی است تا نکات بهداشتی رعایت شود 5-آزمایشگاه یا کلی نیک کوچک برای ماهیان بیمار که حالت قرنطینه وحوضچه های لازم را شامل می شود 6- اتاق یا ساختمان مختص برای آماده سازی ماهی برای بازار
وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
1-پمپ آب یک دستگاه برای چاه عمیق 2-پمپ کفکش 3-هواده بولر 2 دستگاه 4-هواده اسپلش 3دستگاه 5-غذاده الکتریکی 5 دستگاه 6-دستگاه رقم بندی مورد هیوم 3 دستگاه 7-دماسنج 3 دستگاه 8-ترازو 2 دستگاه
9-کیتهای مخصوص برای اندازه گیری کشیدن 200عدد 11-ساچوک وماسک 8عدد 12-کپسول اکسیژن با حجم بالا 2دستگاه 13-دستگاه انکوباسیون 3دستگاه جمعا 000/000/200 دو میلیارد ریال
توضیح:مهمترین عوامل رشد و تغذیه خوب ماهی اکسیژن زیاد و آب سرد است که میزان اکسیژن محلول در آب بستگی به ارتفاع و درجه آب دارد هر چه آب گرم باشد اکسیژن محلول در آب کم است برای قزل آلا 8 میلی گرم در لیتر اکسیژن نیاز است که دراستخر خروجی آب نباید کمتر از6 میلی گرم باشد به همین علت علاوه برترفندهای مختلف برای اکسیژن به طور طبیعی ارتفاع استخر به آب استخر از دستگاههای هواده نیز حتما باید استفاده شود تا بتوان شاهد رشد و تغذیه خوب ماهیان بود.

وسایل دیگر هم هر کدام در جای خود و نیاز لازم برای پرورش ماهی می باشد.
ماشین آلات:
1-تانکر آب .10تن با وسائل جانبی یک دستگاه 000/000/800 ریال
2-وانت نیسان 2 دستگاه 000/000/300 ریال
3-تراکتور و تیلر با وسائل جانبی 1 دستگاه 000/000/400 ریال
جمعا 000/000/500/1 یک میلیارد و پنج میلیون تومان
توضیح:
1-تانکر آب جهت حمل ماهی به بازار: هر چند می توان با کرایه از این هزینه صرف نظر کرد اما آنچه که بسیار مهم است چنانچه مزرعه دار خود تانکر داشته باشد اولا در زمان مناسب می تواند ماهی را به بازار انتقال دهد واز کرایه های آن مبرا باشد
دوما :هزینه های جانبی وکرایه ماشین که همیشه ثابت می باشد و به مرور افزایش می کند با داشتن تانکر این نیاز برطرف می شود وهمچنین در بعضی موارد با در دست نبودن چنین تانکرهای آب
ب-وانت نیسان برای حل بچه ماهی ها می باشد که با تغییرات اندک می توان فضا و شرایط مطلوبی برای حمل ونقل بچه ماهیها اتخاذ کرد
3-تراکتور و تیلر برای استخر گرمایی می باشد که نیاز اساسی برای حمل ونقل مواد غذایی مثل یونجه برای ماهیان می باشد.


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود بررسی مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:51
معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه 1381 در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 917 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
بررسی مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

پروژه مالی تعمیرگاه مرکزی زرین گل


معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه 1381 در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است:

1/11- ساختمان اداری در دو طبقه به مبلغ 41000000 ریال خریداری میش.د. مبلغ 25000000 ریال از آن مربوط به زمین و بقیه ی آن مربوط به ساختمان است که وجود آن به ترتیب زیر پرداخت می گردد.
الف- یک فقره چک به مبلغ 2200000 ریال
ب- بقیه طی چهار فقره سفته شامل:
سفته شماره 172502 به سررسید 15/11/1381 به مبلغ 2800000 ریال
سفته شماره 172503 به سررسید 15/12/1381 به مبلغ 10000000 ریال
سفته شماره 172504 به سررسید 15/1/1382 به مبلغ 10000000 ریال
سفته شماره 172505 به سررسید 15/2/1382 به مبلغ 16000000 ریال
2/11- مقداری اثاثه ی اداری به مبلغ 750000 ریال به طور نسیه از فروشگاه صفایی خریداری گردید.
5/11- مبلغ 1500000 ریال لوازم یدکی که قبلا وجه آن به طور علی الحساب پرداخت شده بود تحویل گرفته شد.
7/11- مبلغ 4500000 ریال وجه فروش نقدی فروشگاه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
7/11- مبلغ 7500000 ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول بهمن ماه به مشتریان ارائه شد که مبلغ 3500000 ریال از آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز شد و بقیه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود که به حسابهای مربوطه منظور گردید.
9/11- مبلغ 2800000 ریال قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز از شرکت مهتاب به طور نسیه خریداری شد. شرط فروش ن/10-2/5.
10/11- مبلغ 150000 ریال از قطعات و لوازم یدکی خریداری شده (مورخ 9/11/) به دلیل نقص فنی و عدم تطابق، به شرکت مهتاب عودت داده شد.
11/11- مبلغ 3500000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان خریداری شد. شرکت تعاونی 2% تخفیف تجاری برای فروش قطعات مزبور در نظر گرفت و مبلغ صورت حساب خود را طی یک فقره چک از تعمیرگاه مرکزی دریافت کرد.
11/11- با شرکت گواه به منظور خرید قطعات یدکی مذاکره شد. مقرر گردید تعمیرگاه زرین گل مبلغ 10000000 ریال به عنوان سپرده نزد آن شرکت به ودیعه بگذارد تا بر اساس صورت درخواست سفارش کالا شرکت گواه نسبت به ارائه و فروش قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرگاه اقدام کند. تعمیرگاه طی یک فقره چک به مبلغ 10000000 ریال سپرده در اختیار شرکت گواه قرار داد. (از حساب سپرده دریافتنی بلند مدت استفاده شود.)
12/11- مبلغ 4500000 ریال قطعات و لوازم یدکی به شرکت سرعت به طور نسیه فروخته شد.
13/11- بابت قسمتی از بدهی به شرکت سایه، پس از دریافت 2% تخفیف نقدی، مبلغ 1764000 ریال نقدا پرداخت شد.
14/11- مبلغ 2728000 ریال بابت فروش نقدی قطعات یدکی فروشگاه در هفته دوم به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
14/11- بدهی به شرکت مهتاب (مورخ 9/11) با استفاده از شرط فروش طی یک فقره چک پرداخت شد.
15/11- وجه سفته شماره 172502 طی یک فقره چک پرداخت گردید.
15/11- درآمد تعمیرگاه در هفته دوم بهمن ماه به مبلغ 3585000 ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
16/11- حقوق نیمه اول بهمن ماه کارکنان فروشگاه به مبلغ 1450000 ریال و دستمزد کارگران تعمیرگاه به مبلغ 3280000 ریال به طور علی الحساب و به صورت وجه نقد از صندوق تعمیرگاه پرداخت گردید.
18/11- وجه سفته دریافتی طی یک فقره چک دریافت شد و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار گردید.
20/11- مبلغ 3000000 ریال بابت فروش قطعات و لوازم یدکی (مورخ 12/11) با استفاده از شرط فروش از شرکت سرعت دریافت و به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
21/11- مبلغ 3200000 ریال بابت فروش نقدی فروشگاه در هفته سوم، به حساب صندوق تعمیرگاه واریز شد.
22/11- مانده مطالبات از فروشگاه گلچین پس از اعطای 2% تخفیف، طی یک فقره چک دریافت و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار شد.
23/11- درآمد تعمیرگاه مربوط به هفته سوم بهمن ماه مبلغ 5877000 ریال شد. مبلغ 877000 ریال از آن به صندوق تعمیرگاه و مبلغ 2000000 ریال آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید و معادل الباقی آن که وجه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود. به حساب مربوط منظور شد.
25/11- معادل 5200000 ریال درخواست سفارش قطعات و لوازم یدکی برای شرکت گواه ارسال شد.
26/11- شرکت سرعت، معادل 250000 ریال قطعات و لوازم یدکی خریداری شده ( مورخ 12/11) را به دلیل نقص فنی عودت داد و بقیه بدهی خود را به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز نمود.
27/11- مبلغ 2700000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت شتاب، بابت دریافت بخشی از مطالبات، خریداری شد و بقیه مطالبات نقدا دریافت و تسویه حساب گردید.
28/11- مبلغ 1450000 ریال حقوق نیمه دوم کارکنان فروشگاه و مبلغ 3280000 ریال دستمزد کارگران تعمیرگاه به طور علی الحساب نقدا پرداخت شد.
28/11- در آمد تعمیرگاه در هفته چهارم بهمن ماه بالغ بر 4750000 ریال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.
29/11- مبلغ 1250000 ریال وجه فروش نقدی فروشگاه در هفته چهارم، به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
1/12- مبلغ 1425000 ریال هزینه آب . برق و تلفن تعمیرگاه که مربوط به ماه های دی و بهمن ماه بود، به طور نقد پرداخت شد.
2/12- مبلغ 400000 ریال طی یک فقره چک به فروشگاه صفائی ( مورد معامله مورخ 2/11) پرداخت شد. بابت بقیه ی بدهی یک فقره سفته به شماره 189004 به سررسید 15/1/1382 صادر و تسلیم شد.
3/12- تعمیرگاه بدهی خود را به شرکت شهاب طی صدور یک فقره چک پرداخت کرد.
4/12- مبلغ 2200000 ریال قطعات و لوازم یدکی به طور نسیه از شرکت سرعت خریداری کرد، فروشنده با توجه به درخواست تعمیرگاه مبنی بر اعطای 2% تخفیف تجاری موافقت می نماید. (شرط فروش ن/25-2-10)
5/12- مبلغ 3166500 ریال طی صدور یک فقره چک در وجه شرکت سایه پرداخت گردید و بابت بقیه بدهی تعمیرگاه به آن شرکت، دو فقره سفته به مبلغ مساوی به ترتیب زیر صادر و تسلیم شرکت مذکور شد:
الف- سفته شماره 667115 به سررسید 20/12/1381
ب- سفته شماره 667116 به سررسید 20/1/1382
6/12- آپارتمان فوقانی ساختمان اداری از قرار ماهانه مبلغ 750000 ریال برای مدت یک سال اجاره داده شد. بهای اجاره سه ماهه آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز گردید و مبلغ 20000000 ریال به عنوان ودیعه از مستاجر در یافت شد و در زمان تخلیه عینا به وی مسترد شود. وجه مذبور به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید. (از حساب سپرده پرداختنی استفاده شود.)
7/12- یکی از کارگران فنی تعمیرگاه به دلیل انتقال به شهری دیگر، با تعمیرگاه قطع همکاری نمود و مبلغ 1500000 ریال به عنوان بازخرید سنوات خدمت خود از تعمیرگاه نقدا دریافت کرد. ( از حساب هزینه بازخرید سنوات خدمت استفاده شود.)
8/12- مبلغ 3200000 ریال فروش نقدی در هفته اول اسفندماه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
8/12- معادل 5820000 ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول اسفندماه ارائه شده است. از مبلغ مزبور معادل 3700000 ریال پیش دریافت اجرت تعمیر اتومبیل بود که قبلا وجه آن به طور علی الحساب دریافت شده بود و بقیه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.
9/12- مبلغ 3200000 ریال برای واگذاری انشعاب یک خط تلفن ساختمان اداری طی یک فقره چک در وجه شرکت مخابرات پرداخت گردید.
10/12- مبلغ 3825000 ریال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان خریداری شد. مبلغ 1825000ریال از آن طی یک فقره چک پرداخت گردید و قرار شد بقیه ظرف مدت 15 روز پرداخت شود.
11/12- شرکت گواه بر اساس درخواست مورخ 25/11/1381 تعمیرگاه مرکزی زرین گل، معادل 3800000ریال قطعات یدکی در اختیار این تعمیرگاه قرار داد و مقرر شد بقیه اقلام ظرف مدت یک هفته تحویل تعمیرگاه شود. در مقابل تحویل اقلام مذکور دو فقره سفته صادر و به شرح زیر تسلیم شرکت گواه شد:
الف- سفته شماره 665137 به سررسید 25/12/1381 به مبلغ 2800000ریال


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:51
حسابداری درجهان نزدیک به 6000 سال سابقه تاریخی دارد وتاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به 3600 سال قبل ازمیلا‌دمسیح برمی گردد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 93 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

گزارش کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی

پیشگفتار
تاریخچه ی حسابداری:
حسابداری درجهان نزدیک به 6000 سال سابقه تاریخی دارد وتاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به 3600 سال قبل ازمیلا‌دمسیح برمی گردد. پیشینه حسابداری درایران نیز به نخستین تمدنهایی برمی گرددکه دراین سرزمین پاگرفت ومدارک حسابداری به دست آمده با 25 قرن قدمت، گواه برپیشرفت این دانش درایران باستان است . درطول تاریخ روشهای حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره ی امور حکومتی وانجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شده که در پاسخ به نیازهای زمان،‌ سیرتحولی وتکاملی داشته است.
ممیزی املا‌ک درتمدن ساسانی وتکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درآمدومخارج حکومتی دردوران سلجوقیان ونگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق نمونه های بارز وپیشرفته آن است.
بااین حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری ازدانشهای کاربردی دیگر به همراه ورود فرآورده های صنعتی ورسوخ موسسات وشرکتهای خارجی به ایران راه یافت؟
اما عقب ماندگی عمومی اقتصادی،‌فقرعمومی، ناهماهنگی قوانین ومقررات با نیازهای جامعه، ضعف نهادهای حرفه ای وعدم ارتباط حسابداری نوین با حسابداری سنتی ایرانی ازجمله موانع عمده ای بوده است که اشاعه وپیشرفت حسابداری رادرشور مامحدودوکاربردآن رادرجهت رفع تنگناها ومشکلا‌ت اداره موسسات کاهش داده است تاآنجا که هنوز هم فواید استقرار سیستم های حسابداری متناسب وکارآمدی که بتواند بافراهم آوردن اطلا‌عات قابل اعتماد،‌ صحیح وبه موقع،‌تصمیم گیریهای روزمره رامنطقی وبرنامه ریزی عملیات آینده راتسهیل کند که برای بسیاری از اشخاص مراجع وموسسات ناشناخته مانده است.به رغم این مشکلا‌ت بنیادی درزمینه آموزش حسابداری تلا‌شی بلند مدت ولی باافت صورت گرفته است که باتدریس رشته حسابداری درمدرسه دارالفنون دردهه 1930 شمسی دردوران ریاست شادروان علا‌مه علی اکبر دهخدا آغاز وبه ایجاد رشته حسابداری دردانشگاه های وموسسات آموزش عالی درسراسر کشور منتهی گشته است.
بااین حال کوششی چشمگیر درجهت انطباق مباحث وکاربردهای حسابداری نوین با اوضاع واحوال وشرایط حاکم برجامعه ورفع نیازهای خاص واحدهای اختصاصی درایران کمتر دیده می شود.
انتشار متون درسی وکتابهای پایه ومرجع حسابداری دردهه 1320 آغاز وباکوشش های منظم وپیگیر استادانی چون شادروان حسن سجادی نژاد در دهه 1330 تداوم یافت ومعدودی ازاستادان وپژوهشگران حسابداری در دهه های بعدبردامنه وشتاب این حرکت افزودند وانتشار کتابهای متنوع ومتعدد حسابهای توسط مولفان ومترجمان مختلف به ویژه درس إلهای اخیرپیامد أین پویش علمی است.
ستایش ازتلا‌شگران وتلا‌ش آنان که براین دانش که در چهارچوب عوامل محیطی کشور ازجمله: بنیادها وروابط حقوقی واشکال ومناسبات اقتصادی- اجتماعی ونیازهای واحدهای تولیدی وخدماتی واداری تاکید داشته اند.

مقدمه :
فعالیت ها ی اقتصادی که درهرکشوری به وسیله ی افراد صاحب سرمایه درقالب بنگاههای اقتصادی انجام می شود. به سه قسمت تقسیم می شود:
1-شرکت های تولیدی 2-شرکت های بازرگانی 3- شرکت های خدماتی
هریک ازاین فعالیت ها مستلزم ایجاد سیستم هایی می باشد که فعالیت اقتصادی موردنظر به صورت منطقی به کار خودادامه دهد.به طور مثال شرکت های خصوصی که فعالیت های تولیدی ویابازرگانی انجام می دهند، احتیاج به سیستم گردش اطلا‌عات فعالیت مربوطه وکنترل های داخلی بر امور پرسنلی وفروش وحسابداری دارند. هریک ازاین سیستم های کنترل داخلی کاربرد قسمت خاص خودرادارند. به عنوان مثال سیستم پرسنلی جهت کنترل آمدورفت پرسنل وسوابق وپرونده های مربوط به آن ها می باشد ویادرمورد حسابداری ثبت وطبقه بندی فعالیت های شرکت وگزارش های مالی برای گردانندگان بنگاههای اقتصادی جهت تجزیه وتحلیل عملکرد آن بنگاه برای اصلا‌ح شیوه های مدیریتی جهت به حداکثر رساندن سودآوری می باشد. برای انجام عملیات روزمره یک واحد تجاری مقدارقابل توجهی ازاطلا‌عات عملیاتی موردنیازاست. مثلا‌برای هریک ازکارکنان سوابق حقوقی مشتمل برارقام استحقاقی،‌کسورومبالغ پرداختی نگه داری می گردد ویاکارمندان قسمت فروش نیازمند هستند بدانند که چه محصولا‌تی آماده برای فروش هستندوبهای تمام شده وقیمت فروش هریک به چه میزان تعیین شده است وزمانیکه محصولی به فروش می رسد لا‌زم است،‌این رویداد به ثبت برسد.
*** همانطور که ملا‌حظه می شود مقدارزیادی ازاطلا‌عات حسابداری ازنوع عملیاتی است.
اطلا‌عات عملیاتی ارقام خام رابرای حسابداری مالی ومدیریت فراهم می کند.
هرواحدتجاری معمولا‌ دارای سه نوع اطلا‌عات حسابداری می باشد:
1- اطلا‌عات عملیاتی که مربوط به جزئیات عملیات است.
2- اطلا‌عات حسابداری مدیریت که دردرون واحد تجاری برای کنترل هماهنگی وطرح ریزی مورد استفاده قرارمی گیرد.
3-اطلا‌عات حسابداری مالی که مورد استفاده مدیریت وگروههای ذینفع خارج ازواحدتجاری است.

تاریخچه ی شرکت:
شرکت موردنظرسوداشیمی نام داردکه درسال 1375 به ثبت رسیده واساسنامه ی آن شامل انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مجازوتهیه وتوزیع وبه عبارت دیگر تولید مواد شیمیایی وپلیمری وبازیافت موادپلیمری می باشد، که کارخانه ی آن در نزدیکی شهریارمی باشدوتعداد50 نفر کارگر وکادراداری درآن مشغول کارند، مساحت این کارخانه حدود000/3 متر مربع می باشد که ازچندین سوله که به عنوان کارخانه وانبارمواداولیه وکالا‌های ساخته شده است.
درداخل یکی ازاین سوله ها 4 دستگاه ماشین تزریق موادپلا‌ستیک وپلیمری باظرفیت های مختلف قرار داردودرسوله ای دیگر چندین دستگاه اکسترودر قراردارد.
دریکی دیگر ازاین سوله ها به صورت دوطبقه ساخته شده است،‌قسمت اموراداری وسرپرستی ومدیریت کارخانه وجوددارد وبخش دیگر سوله ای که انبار قسمت تولید بوده وکالا‌های ساخته شده به آن جا منتقل می شود، درسوله ای دیگر انبار مواداولیه وجوددارد که کلیه مواد اولیه موردنیاز قسمت تولید درآنجاقراردارد. ضمنا این شرکت دارای یک دفتر مرکزی بوده که درتهران واقع شده است که درآن جا امورمالی واداری وتدارکات وترخیص وفروش وجودداردکه هریک ازقسمت های مختلفی تشکیل شده است.
- معمولا‌ اکثر کارخانه های تولیدی که درخارج ازتهران واقع شده اند دفتر مرکزی درداخل تهران دارند که مسئولیت قسمت بازرگانی برعهده ی آن ها می باشد.
الف: بخش های مختلف قسمت تولیدی:
1- کارخانه:
1-1 خط تولید 1 دستگاه تزریق:
درقسمت تولید دستگاههای تزریق پلا‌ستیک قراردارند، که تولیدات مختلفی انجام می دهند و براساس نوع قالب هایی که به دستگاه تزریق متصل می شوند،‌می تواند وسعت کالا‌های تولیدی وتنوع آن ها راافزایش دادولی درحال حاضر باتوجه به تقاضای کم بازار وشرکت های دولتی متقاضی، تولیدات این کارخانه محدود به بست های مخابراتی هستند که به وسیله ی آن ها کابل های مخابرات برروی دیوارهای شهر نسب می شودکه شامل سه قسمت می باشد:
1 ـ قسمت پایه
2ـ قسمت روکش ودوعددپیچ، که همگی ازموادپلیمری به نام پلی آمید (که به صورت گرانول برای
تولید استفاده می شود) ساخته می شودوهمچنین ازدیگر تولیدات شرکت، سبدهای یک بارمصرف می باشد که مورد استفاده ی آن برای میوه های صادراتی وجابه جایی میوه ها درداخل کشوراست، تولید می شود ومواداولیه مصرفی برای آنها پلی پروپلین یابه اصطلا‌ح(p.p) نامیده می شود.بست های تولید شده دربسته های 000/1 تایی درداخل جعبه قرارمی گیرندوسپس به انبارکالا‌ی ‌آماده برای فروش منتقل می شوند.

فهرست مطالب:
فصل اول:آشنایی کلی با مکان شرکت
1ـ پیشگفتار
2ـ مقدمه
3ـ نمودارسازمان
4ـ تاریخچه شرکت

فصل دوم: اجزای تشکیل دهنده شرکت
الف: قسمت تولید
1ـ کارخانه
1ـ1 خط تولید دستگاه تزریق
2ـ1 خط تولید دستگاه اکسترودر
2ـ انبار
1ـ2 انبار مواد اولیه
2ـ2 انبار محصولات
3ـ امور اداری وکار گزینی
ب: قسمت بازرگانی
1ـ دفتر مرکزی
1ـ1 قسمت فروش
2ـ1 قسمت تدارکات
3ـ1 قسمت امور اداری

فصل سوم : ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته کار آموزی
الف: ساختار امور مالی شرکت:
1- حسابداری صنعتی
2-حسابداری مالی
ب:ثبت های حسابداری مربوط به قسمت تولیدی و بازرگانی
ج: صورت های مالی وتجزیه وتحلیل آن ها
1ـ تراز نامه
2ـ صورت سود وزیان
3ـ صورت سرمایه
4ـ صورت تغییرات در وضعیت مالی
5ـ توضیحات صورت های مالی

فصل چهارم :آزمون آموخته ها
فرم های کلی صورت های مالی
1ـ تراز نامه
2ـ صورت سود وزیان ـ گردش حساب سود وزیان انباشته
3ـ صورت سود وزیان جامع
4ـ صورت جریان وجوه نقد
5ـ یادداشت های توضیحی
1ـ5 مبنای تهیه صورت های مالی
2ـ5 اهم رویه های حسابداری
3ـ5 توضیح اقلام مندرج در صورت
4ـ5 سایر اطلاعات

تعاریف :
(تعاریفی از حسابداری)

پیوست ها :
کلیه اسناد حسابداری مذکور مربوط به قسمت تولیدی وبازرگانی


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت

دانلود کارآموزی در شرکت صنایع غذایی پیچک

شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 20:51
در سال مالی 1381 هیئت مدیره شرکت با مطالعه وضعیت تولید و فروش سنوات قبل و در نظر گرفتن کشش بازار و با توجه به رهنمودهای مجمع عمومی عادی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45
کارآموزی در شرکت صنایع غذایی پیچک

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

گزارش کارآموزی در شرکت صنایع غذایی پیچک


مقدمه:
در سال مالی 1381 هیئت مدیره شرکت با مطالعه وضعیت تولید و فروش سنوات قبل و در نظر گرفتن کشش بازار و با توجه به رهنمودهای مجمع عمومی عادی سال 1380 برنامه عملیاتی خود را در زمینه های تولید، فروش، نیروی انسانی و تأمین مالی تدوین نموده و علیرغم محدودیتهای شدید مالی، سعی شد تا حد امکان اهداف مورد نظر به اجرا درآورده شود.
با توجه به اینکه سال 1381 با زیان انتقالی از سال قبل آغاز گردیده هیئت مدیره تمهیداتی را در سال مالی مورد گزارش پیش بینی نمود تا ضمن سودآوری نمودن شرکت، برخی از اقدامات زیربنائی که لازمه تداوم فعالیت شرکت می باشند نیز صورت پذیرد. از آن جمله می توان به بازسازی سالن خوروش، اخذ نشان استاندارد برای چند نوع از محصولات و اخذ گواهی بین المللی برای رب گوچه فرنگی و ثبت افزایش سرمایه را خاطر نشان کرد. در این راستا همانگونه که صورتهای مالی سال مورد گزارش گواهی می دهد علاوه بر سودآوری شرکت به روش مویرگی اقدامات اساسی نیز با موفقیت به انجام رسید هیئت مدیره شرکت پیچک امید دارد با استمداد از درگاه احدیت و راهنمایی ارزنده مجمع محترم و پیشنهادات کارورزان عزیز به اهداف عالیه صاحبان محترم سهام و حداکثر سازی ارزش شرکت نائل گردد.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
1- فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی 1
1-1-تاریخچه 2
2-1-نمودار سازمانی 4
3-1-شرح مختصری از مکان کارآموزی 5
2- فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی 6
1-2- اصول و مبانی کلی حسابها 7
2-2-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی 7
3-2- کلیات تولید 8
4-2- اصول و عوامل قیمت تمام شده 10
5-2- عوامل قیمت تمام شده 11
1-5-2-مواد اولیه و بسته بندی اصلی 12
2-5-2-سربار(هزینه های تولید) 12
6-2-ضایعات تولیدی 14
7-2-مراکز هزینه 15
عنوان صفحه
1-7-2-مراکز هزینه(دوایر) تولیدی 15
2-7-2-مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی 17
8-2-اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها 18
9-2-محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات 19
10-2-اصول و مبانی کلی روشها 22
3-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی با شرکت صنایع غذایی پیچک 23
1-3-فعالیت مالی 24
1-1-3-دایره دریافت و پرداخت 24
2-1-3-دایره صدور اسناد و دفترداری 26
2-3-شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی) 26
3-3-حسابها 27
4-3-روشها 27
5-3-توضیح فرم سند حسابداری 28
6-3- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها 28
عنوان صفحه
7-3-تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف 30
1-7-3-نحوه کنترل داخلی 31
2-7-3-دریافتها 31
8-3-خلاصه اهم رویه های حسابداری 32
1-8-3-موجودی مواد و کالا 32
9-3-نسبتهای مالی 32
1-9-3-نسبتهای نقدینگی 33
2-9-3-نسبتهای سرمایه گذاری 33
3-9-3-نسبتهای سودآوری 33
10-3-عملکرد مالی شرکت 35
1-10-3-سود و زیان 35
2-10-3-ترازنامه 35
4-فصل چهارم:انتقادات و پیشنهادات 36
1-4-انتقادات و پیشنهادات 37
5-فصل پنجم:پیوست 39
1-5-فرم پیشرفت کارآموزی (فرم شماره 1 و2)
2-5-فرم پایان دوره کارآموزی
3-5-فرم شرح گزارش ماهانه
4-5-فرم نظرات و پیشنهادات
5-5-صورت هزینه تنخواه گردان
6-5-برگ پرداخت طی اسناد بهادار
7-5-عملکرد مالی شرکت (سود و زیان، ترازنامه)
8-5-نسبتهای مالی
9-5-نمودار مقدار واقعی فروش
10-5-فرم سند حسابداری
11-5-سر فصلهای حسابداری


بهترین روش کسب درآمد از اینترنت
( تعداد کل: 1671 )
   1       2       3       4       5       ...       168    >>